Επιστολή ΣΑΕΠΕΚ προς τον Πρωθυπουργό

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Ευρωπαϊκών ΠΑνεπσιτημίων και Ελληνικών Κολλεγίων (ΣΑΕΠΕΚ) έστειλε επιστολή προς τον Κύριο Πρωθυπουργό ενημερώνοντάς τον για την όλη κατάσταση και ζητώντας του να επιληφθεί επί των θεμάτων που μας απασχολούν.

 

Αθήνα, 09/02/2021

 

Προς:

Πρωθυπουργό της Ελλάδος

Κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη

 

Θέμα:  «Μη αποδοχή πτυχιούχων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων από Συλλόγους και Επαγγελματικούς φορείς που είναι οργανωμένοι σε ΝΠΔΔ»

 

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ο Σύλλογος Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και Ελληνικών Κολλεγίων (ΣΑΕΠΕΚ) ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2019 ύστερα από απαίτηση των πτυχιούχων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων μέσω προγραμμάτων δικαιόχρησης σε Ελληνικά Κολλέγια για να διεκδικήσει και να διασφαλίσει τα νομίμως αποκτηθέντα επαγγελματικά δικαιώματά τους και την ίση μεταχείριση στην αγορά εργασίας.

Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργείου να μπει ένα τέλος στην πολυετή ταλαιπωρία των πτυχιούχων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων μέσω προγραμμάτων δικαιόχρησης σε Ελληνικά Κολλέγια, δυστυχώς δεν έχει δοθεί ακόμα ουσιαστική λύση. Ως αποτέλεσμα, τα προβλήματα παραμένουν και ταλαιπωρούν χιλιάδες αποφοίτους. Το μεγαλύτερο αφορά την ανεργία που πλήττει τους πτυχιούχους των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων, καθώς τα Επιμελητήρια και οι Σύλλογοι οι οποίοι είναι οργανωμένοι σε ΝΠΔΔ, αρνούνται να εφαρμόσουν τόσο την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ όπως ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με το Προεδρικό Διάταγμα 38/2010 όσο και την Ελληνική Νομοθεσία καθαυτή, καταπατώντας κάθε Νόμο που έχει ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Η χώρα μας, παρά το γεγονός ότι έχει δεσμευθεί εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το άνοιγμα των επαγγελμάτων, επί της ουσίας δεν την έχει πραγματοποιήσει, εμμένοντας στην πάγια τακτική της να μην συμμορφώνεται στις καταγγελίες της Ευρωπαϊκής επιτροπής αλλά και των ίδιων των δικαστικών αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων. Κάτι το οποίο κατά βάση συμβαίνει επειδή οι διοικήσεις των ΝΠΔΔ εκμεταλλευόμενοι την εξουσία που τους επιφέρει η θέση τους παρανομούν και καταχρώνται την εξουσία που τους έχει δοθεί.

Η άρνηση των Επιμελητηρίων και των Συλλόγων ΝΠΔΔ να εγγράψουν στα μητρώα τους τους πτυχιούχους Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων μέσω προγραμμάτων δικαιόχρησης σε Ελληνικά Κολλέγια οδηγεί τον κόσμο στα δικαστήρια όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έχοντας σαν αποτέλεσμα να είναι αναγκασμένος ο απόφοιτος να επωμιστεί το δυσβάσταχτο κόστος των δικαστικών εξόδων, να οδηγείται σε ψυχολογική εξασθένιση λόγω της ανεργίας κάτι το οποίο οδηγεί, στην καλύτερη περίπτωση, στη φυγή στο εξωτερικό προς ανεύρεση εργασίας.

Να διευκρινίσουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστικών αποφάσεων είναι υπέρ των πτυχιούχων. Επιπλέον, μία από τις υποθέσεις η οποία έχει φτάσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και έχει τελεσιδικίσει, υποχρέωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος να εγγράψει πτυχιούχο, και το έπραξε. Όμως, το Οικονομικό Επιμελητήριο δεν το πράττει για τους υπόλοιπους υποστηρίζοντας ότι είναι μεμονωμένη απόφαση ενώ ουσιαστικά γνωρίζει πως όποια υπόθεση κι αν φτάσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα έχει την ίδια κατάληξη.

Παρ’ όλα αυτά, ο εκάστοτε πτυχιούχος δεν μπορεί να δαπανήσει χρήματα για δικαστικά έξοδα προκειμένου να εγγραφεί σε ένα επιμελητήριο και να πάρει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος επειδή κάποιοι δεν επιθυμούν την εφαρμογή των Νόμων του Κράτους.

Εκτός από τα Επιμελητήρια και τους Συλλόγους ΝΠΔΔ, εμπόδιο για πολλούς δημιουργεί και το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) απορρίπτοντας αιτήσεις αναγνώρισης πτυχίων των οποίων έχει αναγνωριστεί από το πανεπιστήμιο, έτος σπουδών που πραγματοποιήθηκε είτε σε άλλο πανεπιστήμιο είτε σε άλλο φορέα. Η απόρριψη των πτυχίων αυτών γίνεται χωρίς καμία λογική, δημιουργώντας άλλη μία Ελληνική πρωτοτυπία κρίνοντας τις αποφάσεις Πανεπιστημίων ως λανθασμένες και αρνούμενο να δώσει την επαγγελματική αναγνώριση, πράγμα για το οποίο έχει συσταθεί. Το ζήτημα αυτό, με βάση τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής επιτροπής οφείλει να λυθεί άμεσα, με μία υπουργική απόφαση, ώστε να σταματήσουν να επιβαρύνονται οι απόφοιτοι αλλά και τα ελληνικά δικαστήρια με αλλεπάλληλες, πανομοιότυπες  υποθέσεις.

Για το συγκεκριμένο πρόβλημα η Υπουργός Παιδείας συνεχίζει να μας αγνοεί, παρά τις αλλεπάλληλες επιστολές που έχουμε στείλει προκειμένου να επισημάνουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα και διατηρεί τον Προϊστάμενο που έχει δημιουργήσει αυτό το χάος και τη σωρεία υποθέσεων στα δικαστήρια κατά του Υπουργείου Παιδείας.

Δεν ζητούμε τίποτα παραπάνω από το να πρυτανεύσει η λογική, να εφαρμοστούν οι νόμοι και οι Ευρωπαϊκές οδηγίες, και να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την μακροχρόνια ταλαιπωρία χιλιάδων ανθρώπων, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μόνο με την μεσολάβησή σας.

Έχουμε απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω καταγγελίας, στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού με αίτημα να γνωμοδοτήσει για τον αθέμιτο ανταγωνισμό κατά των πτυχιούχων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων αλλά και στο Υπουργείο Παιδείας, εκφράζοντας σωρεία διαμαρτυριών για άνιση μεταχείριση και μη εφαρμογή στην πράξη του άρθρου 50 του Ν.4653/2020, ενώ παράλληλα έχουμε αιτηθεί πολλές φορές από την Κυρία Υπουργό συνάντηση με σκοπό τη συζήτηση για ανεύρεση τρόπων επίλυσης των προβλημάτων δίχως να μας έχει δεχτεί.

Να σας ενημερώσουμε ότι η απάντηση που λάβαμε από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού όσον αφορά το αίτημά μας να γνωμοδοτήσει αν υφίστανται οι πτυχιούχοι Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων μέσω προγραμμάτων δικαιόχρησης από Ελληνικά Κολλέγια αθέμιτο ανταγωνισμό, ήταν αρνητική καθώς τα στοιχεία που παραδώσαμε δεν δύνανται αφεαυτά να αξιολογηθούν ως πιθανά εμπόδια στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων. Να σημειωθεί εδώ ότι, τα στοιχεία που παραδώσαμε στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού ήταν οι αποφάσεις των Αντιπροσωπειών του Οικονομικού και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που μεταξύ άλλων αποφαίνονται ότι δε θα επιτρέψουν την εγγραφή στα μητρώα τους πτυχιούχων κολλεγίων. Από αυτές τις αποφάσεις η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού απομόνωσε μόνο μία κατηγορία των αποφάσεων των Επιμελητηρίων και πάνω σε αυτήν απάντησε στο αίτημα μας.

Η ίδια η Επιτροπή δηλαδή που έχει συσταθεί για την «Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3959/2011, κρίνει ότι δεν είναι αρμόδια να γνωματεύσει αν υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός. Το ακούσαμε κι αυτό σε αυτή τη χώρα.

Για τους παραπάνω λόγους σας ζητάμε να επιληφθείτε επί του θέματος έτσι ώστε να δοθεί επιτέλους, ένα τέλος στην ταλαιπωρία και την άνιση μεταχείριση χιλιάδων πτυχιούχων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων μέσω προγραμμάτων δικαιόχρησης σε Ελληνικά Κολλέγια.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ του Σ.Α.Ε.Π.Ε.Κ

Ο Πρόεδρος

                                      

Ο Γραμματέας

Βασίλης Τσιοπανάς

Θεμιστοκλής Πεφάνης

Search