Υπογραφή Ανοικτής Επιστολής προς Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στον ακόλουθο σύνδεσμο παρακαλούμε να υπογράψετε την Ανοικτή Επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επίτροπο για θέματα Παιδείας Mariya Ivanova Gabriel καθώς και στα μέλη του δικτύου ENIC/NARIC.

Η Ανοικτή Επιστολή αφορά την κατάργηση της παραγράφου του ΔΟΑΤΑΠ που δεν κάνει δεκτά για έλεγχο τα πτυχία αποφοίτων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων μέσω Ελληνικών Κολλεγίων.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUFeMQ1GnqOpKMl8-7lZZKaFcacgHO0vg1bQUNdBhSwrO7Uw/viewform?fbclid=IwAR2dxjOo2NvKd4bgURQbuDcn38UQrxbd6hDDy33FTHPBwvd6P0HoNzgMEmw

Search